Pražský svaz orientačního běhu, Na Děkance, Praha 4

 

Pokyny

Sobota 29.5.2004 - dva závody v jednom dni - krátká trať a štafety

 

-          Přebor Prahy a Přebor středočeské oblasti na krátké trati v kat. DH-12 až DH 21L pro rok 2004

-          závod systému Ranking (koeficient 1,00)

-          7. závod Gigasport Cupu

-          závod jarního žebříčku pražské a středočeské oblasti na krátké trati

-          závod jarního veteránského žebříčku v kat. DH 35- a DH 45- na zkrácené trati, ostatní na klasické trati

-          veřejný závod pro kat. DH -10 a DH-10L a závod na náborových tratích

 

-          Přebor Prahy a Přebor středočeské oblasti štafet v kat. DH-14 až DH 21 pro rok 2004

-          Veřejný závod štafet ve veteránských kategoriích

 

Společné pro oba závody:

Pořadatel:

SK OK 24 Praha

Parkování:

V areálu koupaliště Nedamov (východně od Dubé). Majitel bude vybírat parkovné 20 Kč

Platí zákaz parkování mimo vyznačená parkoviště!

Prezentace:

V centru dopoledního závodu do 9:15 hod

Mapa:

Barča, měřítko 1:7 500, E=5m, rozměr A4, autor: Ivo Novák,

revize duben 2004 Ivo Novák a Libor Novák,

pro dopolední závod na KT není vodovzdorně upravena!

pro odpolední závod štafet je vodovzdorně upravena

Zvláštní symboly

Význačný strom (zelené kolečko), vývrat (zelený křížek), hraniční kámen (černé kolečko s tečkou), přístřešek (černý křížek)

Terén:

Pískovcové skalky s roklemi, hustá síť komunikací, místy velké množství terénních tvarů

Systém ražení:

Elektronické SportIdent, v případě poruchy kontroly použijte opravná políčka na mapě a tuto skutečnost ohlašte v cíli.

V jednom závodě nelze použít stejný SI čip 2x (použití stejného SI čipu v dopoledním a odpoledním závodě je možné).

Občerstvení:

V cíli pro všechny kategorie voda a šťáva, pro děti čokoládové tyčinky od sponzora, firmy Emco.

Po celý den bufet na koupališti v centru dopoledního závodu

Šatny:

Vlastní auta nebo stany, stany Gigasportu

WC:

V centru dopoledního závodu.

V centru odpoledního závodu jen nouzové

Mytí:

Sprchy v centru dopoledního závodu

Dětský koutek

Pouze pro dopolední závod na KT - na shromaždišti

Výsledky:

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru příslušného závodu (dopoledne na koupališti, odpoledne v chatovém táboře).

Konečné výsledky budou zveřejněny na internetové stránce závodu.

Protesty

Pouze písemné s vkladem 200 Kč

Jury:

Složení Jury bude zveřejněno na shromaždišti

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Vladimír Čechmánek

Hlavní rozhodčí: Aleš Richtr

Stavitelé tratí: Ivo Novák (dopoledne), Libor Novák (odpoledne)

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB

 


Závod jednotlivců (dopoledne):

Centrum:

Koupaliště Nedamov (východně od Dubé)

Popisy kontrol:

V centru závodu

Start:

Intervalový, 00 = 10:00 hod

Vzdálenost z centra 1,1 km, převýšení 65 m , modrobílé fábory

Cesta na start nevede přes cíl.

Cíl.

0,8 km z centra po červenobílých fáborech (v centru odpoledního závodu)

Uzavření cíle ve 14:00 hod

HD10L

Kategorie HD10L závodí na fáborky značené trati. Za chybějící kontrolu je závodník penalizován 15min.

Vyčítání čipů:

Proveďte bezodkladně v centru závodu. Vyčítání čipů definitivně končí ve 14:15.hod

Výdej map:

V cíli ve 13:00 hod

Předp. časy vítězů:

Dle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB

Časový limit:

Pro kategorie D-12 až D21 a H-12 až H21 - 50 minut,

ostatní kategorie - 100 minut

Vyhlášení výsledků:

Kategorie HD10L a HD10 ve 13h v centru dopoledního závodu (dolní tábor)

Přeborové kategorie ve 14:15 v centru odpoledního závodu (horní tábor)

 

Závod štafet (odpoledne):

Centrum:

Chatový tábor 0,8 km od koupaliště Nedamov, přístup pouze pěšky po červenobílých fáborech. Využívejte pouze tuto cestu, všechny ostatní cesty do tábora vedou přes závodní oblast!

Platí absolutní zákaz vjezdu pro všechny účastníky závodu (včetně doprovodu)! - porušení bude trestáno diskvalifikací.

Odevzdání soupisek:

V místě prezentace (v centru dopoledního závodu) nejpozději do 14 hodin, žádáme pokud možno o dřívější odevzdání.

Na soupisce je nutné uvést jméno, registrační číslo a číslo čipu.

Startovní čísla:

Štafeta obdrží startovní čísla oproti správně vyplněné soupisce. Závodníci jsou povinni absolvovat závod s číslem viditelně umístěným na hrudi a v cíli číslo odevzdat.

Startovní čísla pro jednotlivé úseky jsou rozlišeny odpovídajícím počtem teček.

Popisy kontrol:

Pouze na mapách

Start:

00 = 15:00 hod, ve vlnách

Startovní vlny:

00 - H 21

05 - D21, H 35-

10 - D-18, D 35-, H-18

15 - D-14, H-14

Průběh závodu a způsob předávky:

Všichni závodníci probíhají diváckou kontrolou, po jejím oražení pokračují do závěrečné části tratě (cca 4-8 minut). Po oražení sběrné kontroly běží koridorem, kde nejprve odhazují mapu, orazí cílovou jednotku SI a poté předají dotekem štafetu. Odbíhající závodník na 2. a 3. úseku si samoobslužně odebírá mapu ve vyznačeném prostoru.

Ukázka předávky bude provedena ve 14:50 hod

Hromadný start:

V 17:30 hod proběhne hromadný start zbývajících 2. a 3. úseků

Cíl:

Rozhoduje pořadí na cílové čáře, teprve poté se razí cílová jednotka

Uzavření cíle v 19:30 hod

Vyčítání čipů:

V centru závodu (v blízkosti předávky).

Výdej map:

V cíli po vyhlášení výsledků

Předp. časy vítězů

(na jednom úseku):

D-14   25 min          H-14   35 min

D-18   30 min          H-18   40 min

D 21   35 min           H 21   45 min

D 35-  30 min           H 35-  35 min

Časový limit:

Pro všechny kategorie 270 minut

Vyhlášení výsledků:

Pro všechny kategorie, předpokládaný čas cca v 17:45

Pořadatelé děkují firmám které se podílejí na zajištění závodu.

http://ok24.digres.cz