ODDÍL ok 24 praha         

 

 

VÁS ZVE NA ORIENTAČNÍ BĚH

PRO PŘÍCHOZÍ VEŘEJNOST

 

kdy:     Ve středu 19. června 2002
Kde:     Lhotka, kraj lesa u ulice Kabeláčova, bude
             značeno fáborky od zastávky busu LABE  
             (linka z Kačerova 205, 139, 150). Lze sem
             dojít i od stanice busu Zátišská nebo Družná
             (linka ze Smíchovského nádraží č. 253).

PŘIHLÁŠKY: mailto:nemeckova.jaja@volny.cz alespoň počty

PREZENTACE: od 16:00 do 17:30.

START: intervalový od 16:30, startovné pro mládež do    

             15 let 10 Kč, pro ostatní 20 Kč

DRUH ZÁVODU: veřejný + 6.závod PPŽ

TRATĚ: linie (fáborky značená trať pro nejmenší a naprosté

             začátečníky), DH10, DH14, DH12, trénink T4 a T6.

DROBNÝMI CENAMI BUDE SPONZOROVAT ŽAKET!!!!!!!!!!!!!

Mapa ZÁTIŠSKÝ POTOK vznikla díky grantu MČ Praha 12!!!!!