Pokyny

3. a 4. závod žebříčku B - Čechy,

11. a 13. závod Českého poháru veteránů

závody systému Ranking s koeficientem 1,04

28. - 29. 5. 2005

letní tábor Královodvorských cementáren Rakovice

 

 

SPOLEČNÉ  POKYNY  PRO  OBA  DNY

 

Prezentace:              v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. (na oba dny)

                                 v neděli od 8:30 do 9:00

Vzdálenosti:              parkoviště - centrum                            0 - 200 m

                                 centrum - prezentace                          v místě

Parkování:                přímo v centru,     auto - 20 Kč, bus - 40 Kč za oba dny,

vzhledem k velmi omezenému prostoru žádáme o důsledné dodržování pokynů pořadatelů, platí absolutní zákaz vjíždění do lesa (i na lesní cesty) !!!,

předem nenahlášené autobusy budou odeslány do Čimelic (cca 3 km od centra)

ubytovaným v táboře se bude při parkování hodit povědomost o tom, kde budou bydlet (viz web)

Závodní oblast:         všechny lesy jižně a západně od centra závodů mimo cesty na start a z cíle,

vstup do závodního prostoru je zakázán po celou dobu závodů pro všechny účastníky včetně doprovodu !!!

Zakázané prostory:   všechna osetá pole (vyznačena v mapě značkou 415 Obdělávaná půda dle mezinárodní normy ISOM – černý tečkovaný rastr ve žluté ploše)

Popis terénu:            smíšený les, jih členitý a zvlněný až kopcovitý s kameny a kamennými poli, sever plošší s jámami po těžbě písku, dobře průběžný s množstvím cest,

                                 480 – 580 m.n.m.

Předpokládané časy vítězů:    dle soutěžního řádu ČSOB

Způsob startu:           individuální, výdejna map je umístěna u startovní čáry, závodník si bere mapu až v okamžiku startu!

Startovní listina:       bude vyvěšena v centru závodů a na startu

Popisy kontrol:          samoobslužný odběr v centru závodu

Systém ražení:          Sportident, čipy dle požadavků v přihlášce budou vydávány u prezentace,

                                 v případě poruchy se razí kleštěmi do vyznačených políček v mapě

Vyčítání čipů:            v centru závodů

Předběžné výsledky:                                      budou vyvěšovány v centru

Protesty:                    písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu

Jury:                          Jiří Konopáč, Petr Kozák, Ivana Mrázková

Dětský závod:           fáborkovaná trať pro děti do 10 let – délka 800-1000 metrů, bez falešných kontrol, oba dny start a cíl na okraji tábora, ražení mechanické do papírových průkazů, přihlášky, startovní časy na místě na startu, startovné 20Kč

Šatny:                       vlastní stany ve vymezeném prostoru,

                                 vstup do jídelny v závodní obuvi zakázán !!!

Občerstvení:             v centru závodu stan Pivovaru Platan (pivo, nealko, sladké, pečivo, eskymo, guláš, steaky, párky), drobné občerstvení i v jídelně tábora;

polopenze v jídelně tábora pouze na základě objednávky v přihlášce.

WC:                           v centru + Toi-Toi

Mytí:                          rybník v centru, zákaz používání mýdla

                                 zákaz praní dresů a mytí bot v táborových umývárnách !!!

První pomoc:            v cíli

Ubytování:                podrobné informace u prezentace

Upozornění: Žádáme všechny účastníky o důsledné dodržování pořádku na shromaždišti a v jeho okolí. Při nedodržení těchto pokynů se vystavujete nebezpečí postihu ze strany pořadatele.

 

SOBOTA  28. 5. 2005 - KRÁTKÁ TRAŤ

Start:                         00 = 12:00

                                 vzdálenost z centra - 2 600 m, převýšení - 45 m, značeno modrobílými fábory

                                 450 m před startem bude WC (3x Toi-Toi) a občerstvení (voda)

Cíl:                            vzdálenost z centra  - 700 m, značeno červenobílými fábory

                                 úsek z poslední kontroly do cíle je povinný, značen oranžovobílými fábory

                                 uzávěrka v 16:45

                                 povinnost odevzdat v cíli mapu platí pro všechny závodníky,

                                 mapy budou vydávány až po nedělním závodě

Limit:                        80 minut - pro všechny kategorie

Mapa:                       U Nováků, 1:10 000, E 5m, květen 2005, rozměr A4

                                 mapoval: J. Koníček, kreslila M. Nováková

                                 mapa je vodovzdorně upravena

Zvláštní symboly:      zelené kolečko - význačný strom

                                 zelený křížek - vývrat

                                 černý křížek - dřevěný objekt

Stavitel tratí:             Luboš Semík

Vyhlášení vítězů:      v centru do 17:00, dětské a hlavní kategorie – první tři, ostatní – vítězové

 

 

NEDĚLE  29.5.2005 - KLASICKÁ TRAŤ

Start:                         00 = 10:00

                                 vzdálenost z centra - 600 m, značeno modrobílými fábory

                                  na startu WC nouzové

Cíl:                            v centru závodu, uzávěrka v 16:30

                                 úsek z poslední kontroly do cíle je povinný, značen oranžovobílými fábory

                                 povinnost odevzdat v cíli mapu do 13:30

Limit:                        180 minut - pro všechny kategorie

Občerstvení na trati: voda, občerstvovací stanice jsou vyznačeny v mapě

Mapa:                       U Brožáka, 1:15 000, E 5m, stav květen 2005, rozměr A4

                                 mapovali: J. Koníček, I. Novák, J. Němečková, A. Richtr,

                                 kreslili M. a I. Novákovi

                                 mapa je vodovzdorně upravena

Zvláštní symboly:      zelené kolečko - význačný strom

                                 zelený křížek - vývrat

                                 černý křížek - dřevěný objekt

Stavitel tratí:             Josef Hejzlar

Vyhlášení vítězů:      v centru v 15:00, dětské a hlavní kategorie – první tři, ostatní – vítězové

 

Za pořadatele z OK 24 Praha a TJ OB České Budějovice

 

                    Jarmila N Ě M E Č K O V Á                                                 Aleš  R I C H T R

                           ředitelka závodu                                                                hlavní rozhodčí