INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY K 7. ZÁVODU NŽ B – ČECHY,
RANKINGOVÉHO ZÁVODU S KOEF. 1,04.
KRÁTKÁ TRAŤ

POŘÁDÁ ČSOB, TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OK 24 PRAHA.

aneb

O klády Pánů z Dubé

Datum: 15. 9. 2001

Centrum závodu, shromaždiště:
Koupaliště Nedamov, 1,5 km z centra Dubé bude značeno ze směru od Mělníka a od České Lípy.
WC, sprchy, koupaliště, rybaření, občerstvení.
V případě nepříznivého počasí doporučujeme vlastní stany, na malé ploše se dá ve stanech i přespat (po dojednání se správcem kempu!!) jinak terén svažitý
. Možnost noclehu v chatkách přímo na koupališti (p. Veselý, tel. 0607/984 623). OKP nocleh nezajišťuje.

Parkování:
Dbejte pokynů pořadatelů, parkoviště bezprostředně u koupaliště, parkovné 10 Kč, za auto, 30 Kč za bus. V případě vyčerpání kapacity parkování podél místní komunikace.

Prezentace:
Od 9.15 do 10.40, do 11.00 možno vyzvedávat obálky oddílů se zaplaceným startovným bez požadavků na dohlášky a změny. UPOZORŇUJEME NA NUTNOST MÍT S SEBOU KOPII PLATEBNÍHO DOKLADU.
Startovné v případě dohlášek dvojnásobné kromě kategorií DH 10, 12 a T3 (za původních 45 Kč).
Změna jména v kategorii (nejde u D21B a H21B1 a H21B2) 40 Kč. Ostatní změny považujeme za dohlášky a startovné je dorovnáno do dvojnásobného startovného (příplatek 100 %).
Půjčovné za čip 20 Kč, v případě nepoužití čipu nevratné.

Start:
00 = 11.30
vzdálenost ze shromaždiště 800 metrů, značeno modrobíle, pouze provizorní WC, využívejte WC na shromaždišti.

Cíl:
Oproti rozpisu NENÍ v místě shromaždiště, v zájmu kvality tratí v celé délce závodu vzdálen 400 metrů ze shromaždiště, značeno oranžově. Uzávěr cíle v 15.30. Občerstvení v cíli, odevzdávání map v cíli, NAČÍTÁNÍ ČIPŮ NA SHROMAŠDIŠTI.

Mapa:
Barča, 1:10 000, stav léto 2001, kartograf Ivo Novák. Velikost 220 x 195 mm. Bude vodovzdorně upravena.

Terén:
Kopcovitý, členitý, ve skalních partiích velmi jemně členitý. Les smíšený nebo borovicový, místy s průběžným podrostem (borovicový nálet).

Zakázané prostory:
osázené paseky a mladé porosty vyznačené v  terénu a na startu vyznačené v  mapách. Vstup se trestá diskvalifikací. Není jich mnoho (dvě paseky a jedna oplocenka).
Dále respektujte soukromé a udržované pozemky v  chatařské oblasti (cesta z cíle a na start).

Jury:
bude vyvěšena v  den závodu, pokud přijedou, budou v ní zřejmě Ondřej Táborský, Jiří Konopáč a Vladimír Hora.

Vyhlášení výsledků:
Bude bezprostředně po doběhu posledních závodníků. Prosíme o včasné načítání čipů. Oceněni budou první tři v každé kategorii. Drobné ceny obdrží všichni účastníci kategorie DH10 (u nebo poblíž načítání čipů). Na zajištění cen se podílely firmy DTG alias DATACENTRUM, ŽAKET, ALPINUS a další.

V případě slušného počasí bude pro malé děti na shromaždišti nějaký šňůra závod nebo závod v ražení. Velitel Denisa Červinková a Ilona Hrabánková.

 

Možná aktualizace těchto informací bude vyvěšena na shromaždišti.

 

Předpis:
Závodí se dle platných pravidel 0B, soutěžního řádu ČSOB a prováděcích předpisů ČSOB platných na rok 2001.

Hlavní činovníci závodu:
ředitel závodu – Jarmila Němečková
stavba tratí – Aleš Richtr
hlavní rozhodčí – David Hrabánek
počítačové zpracování, prezentace – Jitka Grégrová, Martin Štrait